Stichting Organisatie Karnaval (SOK)
Stichting Organisatie Karnaval (SOK)

De SOK – Stichting Organisatie Karnaval – is de overkoepelende organisatie voor carnaval in Rommelgat (Veldhoven). Zij is onder meer verantwoordelijk voor de keuze van de Grote Prins van Rommelgat, de evenementen die daar toe behoren en de kinderoptocht op carnavalszaterdag en de grote optocht op carnavalszondag. Het bestuur en commissieleden bestaat louter uit vrijwilligers. 

De huidige organisatiestructuur is opgebouwd uit een bestuur met commissies. Elke commissie is in het bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter van de desbetreffende commissie.

Tijdens de bestuursvergaderingen worden algemene zaken besproken alsmede commissiezaken.

 • Het Bestuur bepaalt de te volgen koers van de SOK en stuurt de commissies aan.
 • De Commissies geven invulling aan deze door het Bestuur uitgezette richtlijnen.
 • De Commissies verzorgen inhoudelijk de benodigde acties om te komen tot het gewenste resultaat.
 • De Commissies rapporteren aan het Bestuur (kopie notulen en mondeling in bestuursvergaderingen)
 • Bestuur en Commissies evalueren jaarlijks.

Commissies
In de statuten zijn navolgende bepalingen opgenomen:

Het bestuur kan werkgroepen en commissies instellen ter ondersteuning en ter bevordering van bepaalde vormen van uitvoerend werk. Een werkgroep of commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden, waarvan tenminste een lid tevens lid is van het bestuur. De leden van een werkgroep of commissie worden door het bestuur benoemd.

Bestuur
Bestuur
sok
Frank Verspaandonk

Voorzitter

sok
Marion Schonewille

Secretaris

sok
Karin van der Schoot

Penningmeester

sok
Roel de Win

Bestuurslid

Grote optocht 1024-600
Sjeel Lathouwers

Bestuurslid

Grote optocht 1024-600
Aad Vlielander

Bestuurslid

Commissies

Hierna is per commissie verwoord wat de doelstellingen zijn en hoe die behaald worden.

Commissies

Hierna is per commissie verwoord wat de doelstellingen zijn en hoe die behaald worden.

Prinsen Commissie

Deze heeft als taak jaarlijks een kandidaat voor de Prins van Rommelgat te vinden en in overleg zijn gevolg. Vacature kunt u hier vinden.

De Prinsencommissie (prins@rommelgatdesgonste.nl) bestaat uit:

 • Frank Verspaandonk (voorzitter)
 • Rinus Camps
 • Henri Smets
Evenementen Commissie

Deze heeft als taak het organiseren en verzorgen van door de SOK geplande evenementen, zoals het Prinsenbal en de Schlageravond alsook het Boerenbal en de Sleuteloverdracht alsmede het beheren van roerende zaken welke ter beschikking van de SOK staan.

De Evenementencommissie (evenementen@rommelgatdesgonste.nl) bestaat uit:

 • Aad Vlielander (voorzitter)
 • Frank Verspaandonk
 • Wilko van der Looy
 • Paul Laurey
 • Arian Luijten
 • Nikita Thijssen
Optocht Commissie

Deze heeft als taak het organiseren en verzorgen van een kinderoptocht en een grote optocht, tevens het collecteren tijdens de grote optocht.

De Optochtcommissie (optocht@rommelgatdesgonste.nl) bestaat uit:

 • Roel de Win (voorzitter)
 • Henri Luijten
 • Gerard van de Weijer
 • Geert Schonewille
 • Willem Warmoeskerken
Kranten Commissie

Deze heeft als taak het in opdracht van en in samenwerking met het dagelijks bestuur uitbrengen van een kwalitatief goede carnavalskrant en het verspreiden daarvan in Veldhoven.

De Krantencommissie (rommelpot@rommelgatdesgonste.nl) bestaat uit:

 • Sjeel Lathouwers (voorzitter)
 • Sjors Keeris
 • Ilse de Vaan
 • Wouter Bijnen
         
Jeugd Commissie

Deze is destijds niet in de statuten opgenomen. We zijn druk doende om de jeugdcommissie verder op te tuigen.

De Jeugdcommissie (jeugd@rommelgatdesgonste.nl) bestaat uit:

 • Roel de Win
 • Mirthe van der Mierden
 • Maureen Verdonschot
 • Sjeel Lathouwers
 • Ilse de Vaan

Voor deze commissie zijn wij op zoek naar commissieleden.

Communicatie Commissie

Deze is destijds niet in de statuten opgenomen. De Communicatiecommissie (promotie@rommelgatdesgonste.nl) verzorgt alle communicatie en promotie over Carnaval in Rommelgat via de website, social media en dag- en weekbladen.

De Communicatiecommissie bestaat uit:

 • Sjeel Lathouwers (voorzitter)
 • Frank Verspaandonk
 • Jesse Rasmussen (Webmaster)

Voor deze commissie zijn wij op zoek naar commissieleden.

Sponsoring Commissie

Deze is destijds niet in de statuten opgenomen. De Sponsorcommissie (sponsor@rommelgatdesgonste.nl) verzorgt de sponsoring om de SOK-evenementen in Rommelgat mogelijke te maken. Sponsoring is van klein naar groot, zoals de jaarlijkse speldjes, De Club van 55 en de Club van 111.

De Sponsorcommissie bestaat uit:

 • Frank Verspaandonk
 • Paul Laurey

Voor deze commissie zijn wij op zoek naar commissieleden.